Rodinný dům v Hájku – S Ladislavem Lábusem

2010-2015 HÁJEK U UHŘÍNĚVSI

POUČENÍ Z VÝVOJE SOUČASNÉ VÝSTAVBY I POZNÁNÍ HODNOT POSKYTOVANÝCH TRADIČNÍ STRUKTUROU VENKOVSKÉ ZÁSTAVBY, NAVÍC V PODMÍNKÁCH STAVENIŠTĚ S IDEÁLNÍMI VÝHLEDY NA SEVER, NÁS VEDLO KE KONCEPTU NÁVRHU, KTERÝ NAVÁŽE NA KONTEXT A PROSTŘEDÍ TRADIČNÍCH VENKOVSKÝCH STAVEB. NECHCEME STAVĚT U PLOTU A DŮM ORIENTOVAT NA SOUSEDNÍ POZEMKY A DO ZBYTKU ZAHRADY, NA ZADNÍ PARTIE SOUSEDNÍHO STATKU, Z JEHOŽ PARCELY BYL STAVEBNÍ POZEMEK ODDĚLEN. CHCEME SDÍLET HODNOTY A VÝHODY TRADIČNÍ ZÁSTAVBY, CHCEME PATŘIT DO SVĚTA NA SEBE NATĚSNANÝCH DOMŮ S UZAVŘENÝMI, PRO POBYT VENKU PŘÍJEMNÝMI DVORY A ZACHOVAT CO NEJVĚTŠÍ PLOCHU VOLNÉ ZAHRADY.
ROZHODNUTÍ STAVĚT V HLOUBCE PARCELY BYLO OVLIVNĚNO I SNAHOU UCHOVAT STÁVAJÍCÍ STROMY LEMUJÍCÍ HRANICI POZEMKU. CHCEME JE POZOROVAT Z PŘÍZEMÍ I PATRA A PŘITOM MÍT MOŽNOST UŽÍVAT PROSLUNĚNÝ DVOREK – OBYTNÉ ATRIUM NA DRUHÉ STRANĚ TRANSPARENTNĚ KONCIPOVANÉHO RODINNÉHO DOMU. U PLOTU JE POUZE PŘÍSTŘEŠEK NA PARKOVÁNÍ AUTA S MALÝM SKLADEM, ŘEŠENÝ JAKO PERGOLA OBALENÁ POPÍNAVOU ZELENÍ, KTERÁ NAVOZUJE DOJEM ZDVOJENÉHO ZELENÉHO PLOTU NEBO LABYRINTU ZAHRADNÍHO BLUDIŠTĚ.
NÁVRH DOMU JE VOLNĚ INSPIROVÁN CHARAKTEREM HISTORICKÉ URBANISTICKÉ STRUKTURY A SYSTÉMEM ŘAZENÍ LINEÁRNÍCH PODÉLNÝCH HMOT VEDLE SEBE. HMOTA STAVBY JE ČLENĚNA DO TŘÍ OBJEMŮ, DVOUPODLAŽNÍ VÝCHODNÍ ČÁSTI, ZAKONČENÉ SEDLOVOU STŘECHOU, NÍZKÉ PŘÍZEMNÍ STŘEDNÍ ČÁSTI VSTUPNÍ PARTIE S PRACOVNOU, ZASTŘEŠENÉ POBYTOVOU TERASOU, A VYŠŠÍ PŘÍZEMNÍ ZÁPADNÍ ČÁSTI S OBYTNOU PLOCHOU. PROVOZNÍ ROZVRŽENÍ DOMU SE TŘEMI LOŽNICEMI, SAMOSTATNOU PRACOVNOU A POKOJEM HOSTA UMOŽŇUJE VARIABILNÍ VYUŽITÍ LOŽNIC PODLE MĚNÍCÍCH SE PODMÍNEK ŽIVOTA RODINY.

TERMÍN DOKONČENÍ 2015.