VÝSTAVA RADKA KRATINY V GHMP – S LADISLAVEM LÁBUSEM

2013 PRAHA – GHMP – DŮM U KAMENNÉHO ZVONU

PŘI NÁVRHU VÝSTAVY JSME SE SNAŽILI ZHODNOTIT A VYUŽÍT OMEZENÍ SPECIFICKÁ PRO GALERII V DOMU U KAMENNÉHO ZVONU, KDE SE VÝSTAVNÍ PROSTOR SKLÁDÁ Z VELKÉHO MNOŽSTVÍ ZNAČNĚ SEPAROVANÝCH MÍSTNOSTÍ RŮZNORODOU PODOBOU A ATMOSFÉROU. JSOU ZDE MALÉ I VELKÉ MÍSTNOSTI, ZASTROPENÉ KLENBAMI, ROVNÝMI I TRÁMOVÝMI STROPY S BETONOVÝMI NEBO DŘEVĚNÝMI MALOVANÝMI TRÁMY, MÍSTNOSTI S RUSTIKÁLNÍMI KERAMICKÝMI PODLAHAMI I POKOJE A SALONY S PARKETAMI. CHARAKTERISTICKÁ JE TAKÉ VÝRAZNÁ SEPARACE URČITÝCH SKUPIN MÍSTNOSTÍ DO UCELENÝCH CELKŮ, JAK ROZDĚLENÍM VÝSTAV DO PROSTOROVĚ NEPROPOJENÝCH PODLAŽÍ, TAK ODDĚLENÍM PRVNÍCH DVOU MÍSTNOSTÍ CHODBOU A ZÁZEMÍM OD DALŠÍCH MÍSTNOSTÍ NA OBOU PODLAŽÍCH, ČI V 1. PATŘE NAVÍC VÝRAZNÝM ROZDĚLENÍM VÝSTAVNÍHO PROSTORU KAPLÍ A SCHODIŠŤOVOU HALOU PŘED HLAVNÍM SÁLEM.

TYTO VLASTNOSTI VÝSTAVNÍHO PROSTORU VŠAK LZE VYUŽÍT JAK FORMOU VÝŠE UVEDENÉHO VOLNÉHO NAKLÁDÁNÍ S CHRONOLOGIÍ A OBSAHEM I FORMOU EXPONÁTŮ, TAK SLEDOVÁNÍM CHRONOLOGIE A ODDĚLOVÁNÍM JEDNOTLIVÝCH ETAP, METOD A FOREM TVORBY. K TOMUTO DRUHÉMU ZPŮSOBU JSME SE PŘIKLONILI, KDYŽ BYLA PŘEDÁNA A KONKRÉTNĚJI ROZPRACOVÁNA DRUHÁ VERZE SCÉNÁŘE KONCEM ROKU 2012 KURÁTORKOU HANOU LARVOVOU, KTERÁ DÍLO ČLENILA DO NĚKOLIKA VÝŠE UVEDENÝCH SKUPIN. NA ZÁKLADĚ ZPRACOVÁNÍ PRVNÍ KONKRÉTNĚJŠÍ ANALÝZY PODKLADŮ BYLO ZŘEJMÉ, ŽE SI VÝSTAVA DÍLA RADKA KRATINY VYŽÁDÁ A ZASLOUŽÍ EXPLICITNÍ PREZENTACI VÝVOJE TVORBY, ČLENĚNÉ ALESPOŇ DO TŘÍ ZÁKLADNÍCH ETAP -POČÁTEČNÍCH EXPERIMENTŮ V LETECH 1963-65, DŘEVĚNÝCH VARIABILŮ V LETECH 1965 AŽ 1970 A KOVOVÝCH VARIABILŮ PO ROCE 1970. JASNÁ VÝVOJOVÁ LINIE I ODDĚLENÍ JEDNOTLIVÝCH ETAP TVORBY ZAVEDENÁ DO SCÉNÁŘE VEDLA K ROZHODNUTÍ NEPŘIPUSTIT PROMÍŠENÍ EXPONÁTŮ Z JEDNOTLIVÝCH OBDOBÍ.
VÝSTAVA PROBĚHLA V GALERII HL. M. PRAHY V DOMU U KAMENNÉHO ZVONU V OBDOBÍ BŘEZEN – ČERVEN 2013.