Jan Kazimour

Architekt.

 

 

Studium, autorizace

2013            Autorizovaný architekt ČKA č. 4087 (Česká komora architektů, A1)

2009 – 2011 ČZU FAPPZ Katedra zahradní a krajinné architektury – doktorské studium u Evy Fantové

2002 – 2007 ČVUT Fakulta architektury, diplom u Jana Bočana

(ateliéry Jana Bočana, Zdeňka Zavřela, ZAN Bohumila Fanty)

2000 – 2002 ČVUT Fakulta stavební, obor Pozemní stavby a konstrukce

1995 – 1999 SPŠ Stavební J. Gočára v Praze

 

Praxe

1998 – dosud  Tvorba vlastního ateliéru

(společně s Ing. arch. Janou Hladíkovou a Ing. arch. Karolínou Kripnerovou)

05/2009 – dosud  Ing. arch. Ladislav LÁBUS – Architektonický ateliér, s.r.o. architekt, HIP

02/2009 – 04/2009 Ekospol a.s. developerská společnost, architekt

04/2007 – 01/2009 Masák & Partner, architektonický ateliér, architekt – projektant

2003 – 2006  Ústav památkové péče a renovací FA ČVUT, asistent u Prof. Bohumila Fanty

1998            IPS Praha, asistent stavbyvedoucího

 

Další pracovní aktivity

2019 – 2021 Certifikátor registru uměleckých výstupů v oblasti architektura pro MŠMT ČR

2013 – 2018 Přednášky na téma vývoj města a sakrální architektura (Dny evropského dědictví, Noc Kostelů)

2017 – 2021 Oponent diplomových prací a odborný kritik na FA ČVUT v ateliéru Hlaváček & Čeněk.

2014 – 2018 Člen hodnotící komise ZAN – Základních návrhových ateliérů 1. ročníku, FA ČVUT

2008 – 2009 Odborný asistent v základním ateliéru Prof. Bohumila Fanty KZKA FPAPZ ČZU

2007 – 2008 Odborný asistent v návrhovém ateliéru Prof. Bohumila Fanty FA ČVUT

2006 – 2021 Organizace Kamenosochařských a kreslířských workshopů v Kruhu u Jilemnice, Telči a Hořicích

2006            Dva mezinárodní workshopy ve Florencii na téma městská krajina a památková péče

2005 – 2007 SPA, Spolek posluchačů architektury – pořádání přednášek a workshopů

2004 – 2007 místopředseda akademického senátu Fakulty architektury ČVUT v Praze