Kontaktní údaje

 

Ing. arch. Jan KAZIMOUR

Autorizovaný architekt ČKA 04087

Adresa ateliéru:
Čajkovského 35, Praha 3 – Žižkov
tel: +420 604 584 517
E-mail: jan@kazimour.cz
IČ: 76291499
Datová schránka: 647j4v9

jan_qr