FARA V BUBENČI

2016-2018, PRAHA

STAVEBNÍ ÚPRAVY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARY U KOSTELA SV. GOTHARDA V PRAZE BUBENČI MAJÍ ZA CÍL KULTIVOVAT A MAXIMÁLNĚ OČISTIT BAROKNÍ KULTURNÍ PAMÁTKU, PŘI RESPEKTOVÁNÍ SOUČASNÝCH POTŘEB FARNOSTI.
PŘI TVORBĚ NÁVRHU JSME S MAXIMÁLNÍ POKOROU PŘISTUPOVALI K SAMOTNÉ STAVBĚ I HISTORICKY CENNÉ LOKALITĚ SRDCE BUBENČE, COŽ JIŽ V PRŮBĚHU NAVRHOVÁNÍ POTVRDILY ORGÁNY PAMÁTKOVÉ PÉČE NPÚ, ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE PRAŽSKÉHO MAGISTRÁTU, ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉ I KANCELÁŘ ARCHITEKTA UMČ PRAHY 6. NAVRHOVANÝMI STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI DOCHÁZÍ K REDUKCI VÝŠKY I OBJEMU SEVERNÍ PŘÍSTAVBY Z PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ A NOVĚ VZNIKAJÍCÍ PŘÍSTAVBY SE BAROKNÍ STAVBY JEN CITLIVĚ DOTÝKAJÍ.

STAVBA ZÍSKALA STAVEBNÍ POVOLENÍ V ROCE 2017, BYLA REALIZOVÁNA STAVEBNÍ FIRMOU AMO, s.r.o. – DOKONČENA V ROCE 2019. OKAMŽITĚ BYLA SPOLEČENSTVÍM FARNÍKŮ VŘELE PŘIJATA A STALA SE ŽIVÝM MÍSTEM BUBENČE PŘEDEVŠÍM DÍKY CHARISMATICKÉMU FARÁŘI MILOŠI SZABO.

 

SITUACE

KRU_SITUACE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍZEMÍ

KRU_PŘÍZEMÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZSAH BOURÁNÍ V PŘÍZEMÍ

KRU_1NP-bouraci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REALIZAČNÍ DOKUMENTACE K PŘÍZEMÍ

KRU_1NP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JIŽNÍ POHLED

KRU_západní

 

 

 

 

 

 

 

NAPSALI O NÁS: