Karolína Kripnerová

……………………….

Ing. arch. Karolína Kripnerová, Ph.D. vystudovala Fakultu architektury ČVUT, kterou zakončila diplomním projektem Azylový dům pro matky s dětmi. Absolvovala roční pobyt na RWTH Aachen, kde studovala v ateliéru Mirko Bauma a několik studijních a pracovních stáží (USA, Rakousko, Německo, Itálie). Byla členkou týmu ČVUT v mezinárodní soutěži Solar Decathlon, kde český tým získal třetí místo.

V roce 2020 úspěšně obhájila na Fakultě architektury ČVUT disertační práci s názvem „Role architekta v řešení společenského začleňování mladých lidí ohrožených bezdomovectvím“. Za svou práci získala Cenu Stanislava Hanzla.

Je spoluzakladatelkou neziskové organizace Architekti bez hranic, která se věnuje sociálním přesahům architektury. Přednáší, píše články a moderuje diskuse o tématech jako je veřejný prostor, bezdomovectví či dostupné bydlení.